PRIVACYBELEID BADMINTONVERENIGING SINAR'75


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Badmintonvereniging Sinar'75 kan persoonsgegevens van u verwerken, wanneer u lid bent van de verenging, uw kinderen lid zijn, u een bestuurlijke functie vervult binnen de verenging, u actief bent als sponsor en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of inschrijfformulier op de website aan Sinar'75 verstrekt.

​ Sinar'75 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam;
- Uw bedrijfsnaam;
- Uw geboortedaum
- Uw adresgegevens;
- Uw telefoonnummer;
- Uw sportgegevens;
- Foto's tijdens evenementen;
- Uw KVK nummer;
- Uw bankrekeningnummer;
- Uw e-mailadres;

WAAROM SINAR'75 UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Sinar'75 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast heeft Sinar'75 uw gegevens nodig voor haar ledenbestand en/of om uw aan te melden bij Badminton Nederland.

Wanneer het een inschrijving voor een evenement betreft, hebben wij altijd uw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Op deze manier kunnen wij contact met u opnemen wanneer er veranderingen plaatsvinden in het programma van het evenement of wanneer deze in het uiterste geval afgelast of verplaatst wordt.


HOE LANG SINAR'75 UW GEGEVENS BEWAART

Sinar'75 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. In geval van een overeenkomst of ambassadeurschap worden uw gegevens bewaard tot het einde van het jaar waarin de overeenkomst beëindigd wordt.

​Zo lang u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier. Als u zich uitschrijft, worden uw naam en e-mailadres direct gewist uit ons systeem. Wel krijgen wij een melding dat u zich heeft uitgeschreven voor onze nieuwsbrief. Met deze gegevens doen wij niets meer. Onderaan iedere nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u af te melden van de nieuwsbrief.


DELEN MET ANDEREN

Wanneer u lid, sponsor of bestuurslid wordt bij Sinar'75, kan Sinar'75 over u communiceren middels haar website en social media kanalen. Wanneer u lid wordt, gaat u hier automatisch mee akkoord. Mocht u hier toch problemen mee hebben, kunt u dit per mail aangeven of kunt u dit melden bij onze voorzitter.

Sinar'75 verstrekt (een aantal) uw persoonsgegevens alléén aan Badminton Nederland, wanneer wij u aanmelden bij de bond. Dat is nodig om competitie of toernooien te kunnen spelen in binnen- en buitenland


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Sinar'75 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Sinar'75 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sinar75.nl.

​Sinar'75 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

Sinar'75 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sinar'75 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sinar'75 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Sinar'75 op via info@sinar75.nl.


SLOTOPMERKINGEN

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met info@sinar75.nl.

 
 
CHOOSE YOUR LANGUAGE