Update 5 mei: Tijdens de persconferentie is planning bekend gemaakt. Hierbij is aangegeven dat binnensporten pas weer toegestaan zijn op 1 september. Voorlopig dus nog geen badminton in de Kruitmolen.


Update 21 april 2020: Er is opnieuw besloten de maatregelen te verlengen. Dit betekent dat er tot minstens 20 mei niet gebadmintond kan worden in de Kruitmolen. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.


Update 2 april 2020: Afgelopen dinsdag heeft het kabinet besloten de maatregelen te verlengen tot en met 28 april. Dit betekent dat er tot ten minste 28 april niet gebadmintond kan worden in de Kruitmolen. In de week voor 28 april wordt opnieuw gekeken naar het al dan niet verlengen van de maatregel om sportclubs te sluiten.


13 maart: Gisteren hebben we als bestuur een standpunt ingenomen hoe nu verder te gaan. Ook is er contact geweest met de Nederlandse Badmintonbond die ons het dringende advies gaf alle activiteiten voorlopig op te schorten. 

Dat betekent voor onze vereniging dat alle speelavonden tot en met 31 maart a.s. vervallen.

Ook de ALV die gepland was op 20 maart gaat niet door. Een nieuwe datum zal t.z.t. bekend gemaakt worden. 

Wat de STARTERS betreft is Adri Hoff bereid om de wedstrijden na 31 maart in te halen.

We hopen dat de situatie snel zal verbeteren en dat ik jullie weer een nieuwsbrief kan sturen met een meer positieve mededeling.  

Namens het bestuur,

Paul Paree

CHOOSE YOUR LANGUAGE